Welcome to
Hello • Shalom • Bonjour
Guten Tag • Ahoj • Hola              Privit     Češč ...

Víťazka 1.ročníka Children Eurostar

VIDEO: Víťazka prvého ročníka Children's Eurostar: Anna-Maria MIHAIES VIDEO: Víťazka druhého ročníka Children's Eurostar: Sandro FLORENA

     Víťazi Childrens Eurostar 2009      

Alexa Bercea RU    Lukáš Baran PL   

AKÉ  BOLO   FINÁLE  2009 ?

 adresy:vladozeleznak@gmail.com alebo hviezdicka10@zoznam.sk

 

 

 
© 2007 Vlado Železňák & GONG. Všetky práva vyhradené.