Detská spevácka súťaž ...

 

 

Tak to máme vymyslené:


Children´s Eurostar“ je medzinárodná detská spevácka súťaž.Začali sme v štátoch Karpatského Euroregiónu s cieľom hľadať detské spevácke talenty a dať im možnosť prezentovať svoj talent v európskom rozmere.Postupne chceme do súťaže zapájať aj ďalšie štáty Európy.Už v tomto roku to budú aj speváci z Čiech. 

Autorom projektu je producent detských speváckych talentov Vlado Železňák a súťaž organizačne zastrešuje Umelecká spoločnosť GONG. Organizátormi medzinárodného finále sú US GONG a Mesto Svidník.

 

 

Ako to začalo?

           
 

   Ak by ste sa ma opýtali,ako sa to všetko začalo,možno by som si už všetky detaily ani nepamätal.Isté je,že prvým podnetom bolo nakrúcanie ešte televíznej Hviezdičky v Slovinsku.Tam vznikla myšlienka organizovať medzinárodnú sú-ťaž.Najpr to bola iba približná predstava,čo znamenalo popísaných niekoľko hárkov papiera. Za stolom sa dobre vymýšľa ako,načo,pre koho a s kým.Ale ako začať? Kde? V ktorej krajine? Za kým ísť v zahraničí? To boli prvé otázniky, našťasie netrvali dlho.Rozhodla vzdialenosť.Do Miškolca je z Košíc iba 60 km a tam som začal. Jednanie s oddelením kultúry dopadlo nad očakávanie,dodalo mi potrebnej energie  a už sa to nedalo zastaviť. Nasledovala Ukrajina, Rumunsko, Poľsko.Všade som objavil zaujímavých spevákov a trochu ma aj prekvapili. Vedeli čo chcú a ako chcú spievať, vedeli čo si môžu dovoliť a čo nie,čo sa im najviac hodí a čo naopak je pre nich nevhodné.V každej krajine sme uplatňovali iný model realizácie,prispôsobujúc sa možnostiam.Najdlhšie sme sa zdržali na Ukrajine,kde sa projekt rozrástol nielen územne,ale aj časovo.Z plánovaných 6 mesiacov sa prdĺžil na rok a pol.Musím však priznať,že práve tam sme objavili aj najviac dobrých spevákov a obrovské domáce zázemie hudobnej scény.Semifinálové kolá sme realizovali v 13.mestách,dokopy som si vypo-čul takmer 600 spevákov a národné finále snímala štátna televízia.Súťaž sa stretla s veľkým úspechom a ja som dostal ponuku scenáristicky a réžijne pripravovať pre televíziu TISA 1 detskú hudobnú reláciu. V súčasnosti hľadáme sponzorov a rozmýšľame,ako to zrealizovať.Ak to vyjde,relácia sa bude volať tak ako slovenská:  „Ziroňka“.

 

 

Niečo o finále 2007

 

Plagat_EUROSTAR_svidnik_A4.PDF /6.5 MB/   V prvom ročníku sme sa sústredili na štáty Karpatského euroregiónu. Ak ste náhodou nepostrehli a neviete o tom tak vedzte,že finále sa uskutočnilo 29.09.2007 vo Svidníku,kde sme aj zakotvili.Ohlasy zo všetkých strán boli naozaj priaznivé.V takmer 3 hodinovom večernom programe sa predstavili speváci z Poľska,Ukrajiny,Maďarska, Rumunska a Slovenska.O víťazoch rozhodla medzinárodná porota zostavená z dvoch odborníkov z každej krajiny a jej predsedom bol primátor mesta Ing. Michal Bartko,vďaka ktorému toto medzinárodné finále zakotvilo vo Svidníku.
   Finále prebehlo 29.09.2007. Súťažiaci pricestovali spolu s doprovodom do miesta konania v piatok doobeda. Ubytovali sa a o 12.30 hod. všetkých zúčastnených prijal primátor mesta Svidník Ing.Michal Bartko.
   Po spoločnom obede prebiehali podľa časového harmonogramu v sále MsKS skúšky spevákov. V sobotu ráno absolvovali speváci technickú skúšku programu na pódiu v pešej zóne. O 18.00 hod. začalo podujatie festivalovou znelkou.
Úlohou medzinárodnej poroty bolo určiť víťaza v kategórii 7-11 rokov a víťaza v kategórii 12-15 rokov. Bez kategórií určili druhé a tretie miesto. Víťazi boli ocenení keramickou hviezdičkou, ktorá je symbolom súťaže a samozrejme vecnými cenami.

A ešte víťazi:

V kategórií mladších spevákov vyhrala Anna Mari Opresku z Rumunska,v kategórií starších vyhrala Renata Štifeľ z Ukrajiny.


Podujatie moderovali niekdajší moderátori detských televíznych programov Hviezdička, Zlatá brána, Detský kľúč, Najkrajší dar je pieseň, Hviezdičkársky kalendár, S trémou aj bez - Vlado a Vladko Železňákovci.

 

 

Kto spieval vo finále ?

 

Dominika Puterová /SK/
Natália Germanová /SK/
Marianna Gondkovská /SK/
Alenka Venglárová /SK/
Alina Paš /UA/

Renata Štifeľ /UA/
Naďja Čijpeš /UA/
Magdalena Matula /PL/
Lukasz Baran /PL/
Dabai Ražvan Ioan /RO/

Mihaies Ana-Maria /RO/
Szécsi Viktoria /H/
Molnár Genovéva /H/


Ako hostia zaspievali:

Lívia Vlad /UA/

Ivan Suchanič /UA/

Vladko Železňák /SK/

 

 

 

 

 

Moderátori a primátor mesta Svidník Ing. Michal Bartko,vďaka ktorému získalo podujatie medzinárodný rozmer.

 

 

 

 

Takto vyzerala scéna niekoľko minút po skončení finále.

 

 

VÝCHODOSLOVENSKÉ  FINÁLE

 

 

KEŽMAROK   14.06.2008  16.30 hod.

MsKS

  Do východoslovenského finále postúpilo zo semifinálových

kôl 10 súťažiacích.Semifinálové kolá prebehli v mestách: Ša-ca,Kežmarok,Levoča,Giraltovce,Svidník,Gelnica,Široké,Snina,Šaca

 

Súťažiaci speváci:

 

Patrícia Hlaváčová Šaca

Pesnička:Vráť mi tie hviezdy

Jakub Boháč  Prakovce

Pesnička:Kvôli tebe

Ivana Žigová  Levoča

Pesnička:Nad ránom

Larisa Dykiová Giraltovce

         Pesnička:Neutekám

Katka Balogová,, Široké

Pesnička:Spomaľ

 Viktória Petrasová Kežmarok

Pesnička:Srdce,kotva, kríž
Janka Palčová  Kežmarok

Pesnička: Jeteme
Magda Suchanovská Kežmarok

Pesnička:Odolávam

A.Venglárová  Svidník

         Pesnička:Nathing

Diana Lempeľová,  Snina

Pesnička:Kočka na rozpálený streše

 

 

     

 

                       

 

 

Scénu nám vyrobili študenti umeleckej priemyslovky.

 

 

 

 SLOVENSKÉ FINÁLE

 

  

RUŽOMBEROK   14.06.2008  16.30 hod.

Námestie A.Hlinku

 

 

 

Slovenské finále bolo vyvrcholením tejto speváckej súťaže na Slovensku. Postúpilo do neho 10 víťazov semifinálových kôl z miest:    

Kežmarok,Svidník,S.Vlachy,Ružomberok,Martin,Bytča,Topol-čany,Nitra.

   Uskutočnilo sa na námestí A.Hlinku v Ružomberku.Finalisti  spievali pesničky na živo,hudba bola púšťaná z CD.Úlohou  poroty bolo rozhodnúť o víťazovi,určiť druhé a tretie mies-to.Všetci finalisti boli ocenení vecnými cenami a symbolom súťaže,keramickou hviezdičkou.

   Hlavným organizátorom podujatia bola :Umelecká spoloč-nosť GONG-Košice a  mesto Ružomberok.

Podujatie bolo organizované s podporou Žilinského samos-právneho kraja a Komunitnej nadácie Liptov.

 

VO FINÁLE SPIEVALI:

 

 

                                  1.Alenka VENGLÁROVÁ   Svidník

                                   Pesnička:Nothing else matters

                                 2.Alica BEČKEROVÁ   S.Vlachy

                                  Pesnička:Vráť mi tie hviezdy

                                 3.Miriam BYSTRIČANOVÁ   Ružomberok

                                  Pesnička:Mám čo mám

                                 4.Veronika JERIKOVÁ   Ružomberok

                                  Pesnička:Hral na trúbku

                                 5.Alžbeta LACKOVÁ   Ružomberok

                                  Pesnička:Chcem hrať fér

                                6.Alexandra KALAJOVÁ   Martin

                                  Pesnička:Vráť mi tie hviezdy...

                                7.Dominika SOBOLOVÁ   Martin

                                  Pesnička:Tam,kde sa neumiera

                                5.Tánička HAJKOVÁ   Hvozdnica-Bytča

                                  Pesnička:Chlap z kríža

                                6.Veronika SCHMIDTOVÁ   Topolčany

                                  Pesnička:Neviem byť sám

                                7.Simona AČOVÁ   Nitra

                                  Pesnička:Je time

                               8.Magda SUCHANOVSKÁ   Kežmarok

                                  Pesnička:Odolávam

 

 

 

V programe ako hostia vystúpili:

 

 

1.Vladko Železňák

Pesnička:Čas

2.Dominika Puterová

         Pesnička:Chlap z kríža

 

 

Takto vyzeralo pódium, na ktorom popri aparatúre a účinkujúcich dominovali aj deťmi namaľované veľké portréty speváčikov.

 

Vystúpenie minuloročnej víťazky slovenského finále D. Puterovej

 

 

O víťazoch rozhodovala porota v tomto zložení:

 

 

Jej redsedom bol:

Dr. Ján Pavlík-asistent primátora mesta

 

Jana Krajčovičová-hlasová pedago-gička ZUŠ

 

Dr. Zuzana Kamenická-dirigentka speváckeho zboru

Andrejko Gymná-zium sv. Andreja

 

Ľuboš Kútnik - hudobník,šéf hud. skupiny Kéfas

 

Mária Jancová - učiteťka hud. výchovy

 

Dominika Puterová - víťazka celoslovenskej súťaže Childrens Eurostar z roku 2007

 

 

 

Všetci speváci boli za svoje výkony odmenení vecnými cena-mi.

 

 

 

 

 

Počas rozhodovania poroty prebiehalo na pódiu žrebovanie výhercov veľkej tomboly.

 

 

  

 

 

 

 

Niečo o finále 2008

 

    Ak ste si mysleli,že sme zaspali zimným spánkom,tak vedzte že to nie je pravda.Naopak,ani sme si poriadne neoddýchli. Čas letí akosi rýchlo a keďže malí speváci chcú spievať a súťažiť,iné nám ani neostávalo,len začať celý kolotoč od začiatku. Východoslovenským finále 3. 04. 2008 v Kežmarku,sme vyhlásili druhý ročník tejto súťaže. Víťazstvo si vyspievala Alena Venglárováa postúpila do slovenského finále,ktoré sa uskutočnilo 14.06.2008 v Ružomberku.Aj tam si vyspievala speváčka prvenstvo. Súbežne so slovenskými  kolami sme začali s výberom spevákov v okolitých krajinách.Ešte sme neskončili,ale už finišujeme. Druhý ročník medzinárodného finále sa teda uskutoční 27.09.2008 samozrejme vo Svidníku.

 

Program súťaže:

 

Štvrtok:

         -do 17.00 hod. príchod spevákov s doprovodom,ubytovanie

Piatok:

-do 8.00 hod. raňajky

-8.30 hod. prijatie primátorom mesta

-9.30 hod. – 20.00 hod. zájazd do poľského mesta Sanok a plavba loďou na neďalekej priehrade

Sobota:

          -8.00 hod. raňajky

          -9.00 hod. – 13.00 hod. skúšky spevákov na pódiu v centre  mesta

          -13.00 hod. – 14.00 hod. obed

          -14.00 hod. – 17.00 hod. osobné voľno

          -19.00 hod. zahájenie súťažného večera

 

 

FINÁLE  2 ROČNÍKA  CHILDREN´S   EUROSTAR  JE  ZA

 

 NAMI

 

        Mesto Svidník po tri dni žilo hudbou malých spevákov, súťažiacích vo finále druhého ročníka medzinárodnej speváckej súťaže Children´s Eurostar.Do Svidníka pricestovali už vo štvrtok večer. Ne-chali sme ich vyspať, aby zvládli program, ktorí sme pre nich pripravili.V piatok ráno o 8.00 hod prijal všetkých zúčastnených pán primátor. Privítal ich vo Svidníku, v krátkosti mesto predstavil, každému odovzdal upomienkové darčeky. Zaželal súťažiacím dobré hlasivky a veľa šťastia v súťaži.

      O 9.00 hod. vyštartovali účastníci na celodenný výlet do poľského mesta Sanok. Navštívili neďalekú priehradu Solinka, kde ich privítal generálny riaditeľ elektrárne a potom nasledovala plavba loďou. Celkom dobrý program. Na večer mali speváci objednanú sálu na spevácke skúšky, ale to už naozaj nevládali.

    V sobotu ste spevákov mohli už od rána vidieť na pešej zóne, kde si  testovali mikrofóny, zoznamovali sa so zvukom tak, aby večer dopadol pre každého čo najlepšie.

    Podujatie začalo krátko po 19.00 hod. novým obrazovo-zvukovým jinglom, novou scénou a zaujímavou videoprojekciou. Moderátori Vlado a Vladko Železňákovci privítali divákov, ktorí tak ako v minulom roku zaplnili celé svidnické námestie. Predstavili najprv medzinárodnú porotu a potom už nasledoval maratón súťažných pesničiek. Z každého štátu zaspievali po jednej pesničke dvaja speváci. Súťažili v dvoch kategóriach od 7 do 11 rokov a od 12 do 15 rokov. Úlohou medzinárodnej poroty bolo určiť absolutného víťaza v jednej aj druhej kategórií. Druhé a tretie miesto porota neurčovala.

   Zaujímavá videoprojekcia spolu s efektnou svetelnou réžiou a vkusnou scénou umocňovali vystúpenia súťažiacích. Ty sa na súťaž pripravili naozaj dôsledne nielen po speváckej ale aj vizuálnej stránke. Veľký potlesk zožal napr. Fera Vasiľ z Ukrajiny, ktorý vo svojej pesničke popri speve stihol ešte zahrať na píšťalke a husliach. Aj jeho ukrajinská spevácka kolegyňa prišla oblečená v špeciálne ušitom kostýme znázorňujúcom slnečnicu, lebo o nej bola pesnička. Najmladšia domáca súťažiaca, iba 7 ročná Baška Bačová zasa prišla na scénu s dvoma tanečníčkami, ktoré tanečnou choreografiou dopĺňali speváčkino vystúpenie. Diváci veľmi štedro odmeňovali výkony všetkých spevákov. Hosťom súťaže bola mladá speváčka Romana Radvanská, ktorá zabávala divákov počas rozhodovania sa poroty.

   Táto činnosť im netrvala až tak dlho a tak moderátori krátko pred deviatou mohli na pódium pozvať predsedu poroty, primátora mesta Svidník Ing. Michala Bartku a samozrejme všetkých súťažiacích. Vyhlásenie víťazov nebolo pre prítomných veľkým prekvapením, lebo podľa reakcií divákov bola zjavná zhoda medzi ich tipmi a roz-hodnutím poroty. A ako to skončilo? Víťazkou v mladšej kategórií sa stala veľmi talentová, len 9 ročná Sandra Florena  z Rumunska s pesničkou Castelul de nisip.

     V druhej kategórií zvíťazila domáca speváčka Alena Venglá-rová,ktorá spievala pesničku Vráť mi tie hviezdy.

    Obe víťazné pesničky zazneli ešte raz a to bola naozajstná bodka za druhým ročníkom tejto speváckej súťaže. Dojmy všetkých zúčastnených ešte rezonovali na spoločnej recepcii, ktorá bola v réžii pána primátora.

    Taký bol druhý ročník „Children´s Eurostar“. Aj na recepcii sa samozrejme rozoberal jeho priebeh, ale zároveň sa vyslovovali nápady ako a čo zmeniť pri ďalšom treťom ročníku. Že bude, na tom sa zhodli obaja hlavní organizátori Umelecká spoločnosť GONG a mesto Svidník.

 

   

Kto spieval v súťaži?

 

Maďarsko:

Anna Mária MIKLOS – Vannak  még rosz  gyerekek

Sabina  SZAKAL – Pocahontasz dala

 

Ukrajina:

Vasiľ FERA - Vesna

Ala POTOKI - Soňjach

 

Rumunsko:

Sandra FLORENA - Castelul de nisip

Larisa OROS - Marea mea

 

Poľsko:

Lukasz BARAN - Prijateľ dobrá reč

Adriana VODIKA – Pjosenka drevňanych ľalek

 

Slovensko:

Alena VENGLÁROVÁ - Vráť mi tie hviezdy

Barbara BAČOVÁ - Ja viem

Moderátori a všetci súťažiaci

 

 

AKÉ  BOLO   FINÁLE  2009 ?

 

Opäť veľkým očakávaním aké bude počasie. Všetky predpovede, ale aj zhoršenie počasia na konci týždňa nás nenechávali veľmi optimistickými. Jednoznačne hovorili o veľmi chladnom počasí práve  na sobotu 30. 05. 2009 a tak sme zvažovali všetky možnosti. Veď dôvod, prečo sme preložili súťaž zo septembra na máj bolo práve počasie. Po dva ročníky sme zistili na vlastnej koži chladné septembrové večery a tak sme sa rozhodli, že súťaž presunieme na letné obdobie, na symbolický termín v podvečer sviatku MDD. Nakoniec však všetko dobre dopadlo a počasie bolo v sobotu také, aké sme si želali.

Niekoľko dní pred finále prípravy finišovali a pokým jeden z dvojice  moderátorov  Vlado Železňák ml. maturoval, druhý, Vlado Železňák str. cestoval po štátoch EU a so spevákmi dolaďoval súťažné pesničky, nakrúcal s nimi videovizitky a  upresňoval  organizačné veci. Predstava bola rozšíriť súťaž o  ďalšie štáty: Nemecko, Rakúsko, Slovinsko a  všetko nasvedčovalo tomu, že sa to naozaj podarí. Peniaze však zohrali  rozhodujúcu úlohu a tak sa vo finálový večer predstavili speváci zo štyroch štátov: Poľska, Rumunska, Čiech a Slovenska.

          O 20.00 hod. sa to všetko začalo a preplnené námestie tlieskalo malým spevákom v  takmer dvojhodinovom maratóne. Obrovské pódium s množstvom zvukovej a svetelnej aparatúry bolo nezabudnuteľným zážitkom, skúsenosťou, ale aj speváckou školou malých spevákov. Naviac v tomto roku  celý program na kamery  zaznamenával  nie dospelý, ale detský televízny štáb z Centra voľného času v Širokom, ktorého iniciátorom bol starosta obce Stano Bartoš.

       Porota bez veľkých dohadov určila jednoznačne prvenstvo v mladšej kategórií speváčke z Rumunska Bercea Alexa. V staršej kategórií zvažovala  niekoľkých spevákov, no nakoniec ich presvedčil výkon jediného speváka a to  Łukasza  Barana z Poľska. Bolo to celkom kuriózne víťazstvo, lebo Lukáš bol nominovaný ako tretí spevák vyslovene  na želanie Vlada Železňáka, ktorý mu natoľko veril, že ho presvedčil, aby sa ešte raz pokúsil súťažiť v tejto súťaži. A oplatilo sa. Pre Lukáša to bude veľká motivácia do ďalšej speváckej činnosti.

       Finálový večer skončil po odovzdaní cien spevákom nielen spoločným stretnutím  s občertvením, ale aj silným dvojdňovým dažďom. Ako keby to bolo úplne naplánované. My sme dážď nepotrebovali, ale príroda  áno, takže nakoniec bol každý spokojný. Možno až na tých, ktorý neboli ocenený. Ale tak to už na súťažiach chodí.

                          

 

V súťaži spievali:

 

ČECHY:

Kateřina    Šandová

Gabriela    Filípková

 

RU:

Racovitan Carina

Bercea Alexa

 

PL:

Klaudia Kurpiel

Alicja Łabaj

 Łukasz Baran

 

SK:

Vladimíra Blanárová – Svidník

Monika Štolcová – Poprad

Marianna Homzová – Svidník

 

V porote boli:

primátor mesta Svidník Ing. Michal Bartko

Robo Kopina – sk. Noc a deň

Miro Džunko – sk. Bakwords

Jozif Bajcar – RU

B. Szlachta – DK Sokol

Ivana MIHÁLOVÁ – Martin

Tomáš Sýkora - hudobník

Ján Kuruc –vydávateľ  časopisu Metal Hamer

 

Toto je víťazka mladšej kategórie, 7-ročná Alexa Bercea z RU:

 

Lukáš Baran z Poľska:

 

 

 
© 2007 Vlado Železňák & GONG. Všetky práva vyhradené.